Location

103 Newton Road, Mumbles, SA3 4BN

For all enquiries email

enquiries@welshstars.co.uk

Opening Time

All day 9.00 - 18.00

Please, Login to continue×
Eleri Sion

Eleri Sion

  • Following : 0
  • Last Modified: 17 January 2023
  • Name : Eleri Sion
  • Profile : Broadcaster and journalist
  • Bio :

    Eleri Sion, is a well-established bilingual broadcaster on BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru and S4C. With over 30 years experience , she has spent the majority of her career working on live radio and tv programmes and  currently presents The Late Show on  BBC Radio Wales and on Fridays, the Afternoon show on the station. She has worked extensively as a presenter on sports shows covering rugby for S4C, rugby , football and cricket on Radio Cymru and as an associate producer for Sky’s Darts and Snooker coverage.  Her highlight came in 2016 co-presenting  with Owen Money various radio shows from France following the Welsh football team’s successful European campaign.

Eleri Sion

Eleri Sion, is a well-established bilingual broadcaster on BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru and S4C. With over 30 years experience , she has spent the majority of her career working on live radio and tv programmes and  currently presents The Late Show on  BBC Radio Wales and on Fridays, the Afternoon show on the station. She has worked extensively as a presenter on sports shows covering rugby for S4C, rugby , football and cricket on Radio Cymru and as an associate producer for Sky’s Darts and Snooker coverage.  Her highlight came in 2016 co-presenting  with Owen Money various radio shows from France following the Welsh football team’s successful European campaign.

Eleri Sion’s heart lies in light entertainment and has contributed as a presenter to shows which include JONATHAN , OCI OCI OCI ( S4C) THE SIX NATIONS GRAND SLAM QUIZ , SINBIN ( BBC WALES)

On a corporate level, Eleri has hosted a wide range of events from the St David Awards, Wales PRide Awards to Fundraising evenings for various charities. Eleri is versatile and adaptable . She has the ability to reach out to her listeners with her personality and warmth. Her passion lies in developing and nurturing communication skills within individuals across a range of ages and she believes that this is the most useful skillset you can have to succeed!

Eleri Sion is also an Ambassador for a brand new charity launching this autumn - Sir Gareth Edwards Cancer Charity that supports young people aged 15-35 in Wales who are having treatment for Cancer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mae Eleri Sion yn ddarlledwraig ddwyieithog sydd wedi hen ymsefydlu ar raglenni ar BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru a S4C. Ers 1992 , mae hi wedi treulio 'r rhan fwyaf o'i gyrfa yn gweithio ar raglenni BYW eu natur, ac ar y funud mae i'w chlywed yn ddyddiol ar BBC   Radio Wales yn cyflwyno’r rhaglen THE LATE SHOW  bob nos Lun - Iau, a’r AFTERNOON SHOW bob prynhawn gwener ar yr orsaf. Yn y byd busnes mae hi wedi cyflwyno digwyddiadau amrywiol fel Nosweithiau Gwobrwyo Gwobrau Dewi Sant, PRide Cymru a nifer o ddigwyddiade elusennol . Cryfder Eleri ei bod hi'n berson hyblyg sy'n gallu addasu at nifer o sefyllfaoedd. Mae ganddi'r ddawn i gyrraedd ei chynulleidfa drwy ei phersonoliaeth bywiog a'i chynhesrwydd. Mae'n angerddol am ddatblygu 'r grefft o gyfathrebu o fewn unigolion o bob oedran a theimlai taw dyma un o'r prif sgilie sydd angen i lwyddo.

Mae hefyd yn Lysgennad i elusen newydd sbon sy’n cael ei lawnsio Hydref 2022- Elusen Canser Sir Gareth Edwards sy’n cefnogi pobl ifainc rhwng 15-35 oed sy’n cael triniaeth am ganser

X

X

X

Location

103 Newton Road, Mumbles, SA3 4BN

For all enquiries email

enquiries@welshstars.co.uk

Opening Time

All day 9.00 - 18.00

X

Please Enter your email id, the password will send your email